Privacy en AVG

Privacy beleid De Halve Maan slaapcoaching

Als coach vind ik het essentieel dat ik vertrouwd word en te vertrouwen ben. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u diensten afneemt of mijn website gebruikt. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van De Halve Maan slaapcoaching. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat De Halve Maan slaapcoaching niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Halve Maan slaapcoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop of slaapcoaching, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten die u afneemt en alleen bewaard op de computer van De Halve Maan slaapcoaching. Die beschikt over up-to-date Windows software en AVG Internet Security. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Ik verzamel of gebruik dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Informatie wordt dus ook niet met derden gedeeld.

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De boekhouder is de enige persoon die, alleen ten behoeve van verplichtingen naar de Belastingdienst, toegang heeft tot persoonlijke gegevens en deze is gehouden aan een geheimhoudingsverklaring. U hebt altijd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u op enig moment aan mij hebt verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar.  De gegevens worden opgeslagen op de computer van De Halve Maan slaapcoaching. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. De gegevens over cliënten op papier en elektronisch, worden na afsluiting van een coaching traject een jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij de cliënt aangeeft dat anders te willen. Vanwege het vertrouwelijke karakter van mijn dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Bij het verzoek om rapportage zal er in eerste instantie contact worden opgenomen met de cliënt om te bespreken of, en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Deze website

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst).

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.

Wil je beter leren slapen?

Je zou het niet denken, maar beter slapen is te leren. Hier heb ik een drie maanden durend programma voor. Wil je ook weer eens normale nachten hebben? Geef je op voor mijn workshop.